Tilbake til forsiden
Headmaster har utviklet en fremgangsmåte som øker våre kunders avkastning på investert kapital og reduserer risikoen. Sammen med våre kunder arbeider vi oss gjennom følgende steg: 
 
Steg 1: Forpliktelse, initiativ og deltakelse fra ledelsen
Steg 2: Organisatoriske og individuelle analyser (fokus på kompetanse og prestasjoner)
Steg 3: Integrasjon med strategi og kultur
Steg 4: Etablere målbare verdi- og prestasjonskriteria
Steg 5: Utvikle treningsprogrammer eller andre prestasjonsutviklende løsninger
Steg 6: Gjennomføre treningsprogrammer eller andre prestasjonsutviklende løsninger
Steg 7: Måling, evaluering og feedback
ledelse
strategikulturprestasjonsutvikling
markedsføring
resultater