Tilbake til forsiden

Alle bedrifter og organisasjoner har en kultur som i større eller mindre grad består av felles verdier, normer og overbevisninger og som utvikles når organisasjonens medlemmer samhandler med hverandre og omgivelsene. En populistisk beskrivelse er "måten vi gjør ting på hos oss." Hvorfor er kultur så enormt viktig i forhold til prestasjonsutvikling? En organisasjonskultur har seks hovedfunksjoner, å skape: identitet, stabilitet, mening, standarder, lojalitet og entusiasme. Derfor kan man si at jo sterkere kulturen er, jo større er sjansen for å oppnå gode prestasjonsresultater - ikke minst fordi da vil medarbeiderne drives av ønske om å oppnå suksess. Fordi en bedriftskultur påvirker alt som er inne i den - inkludert økonomisk lønnsomhet - blir den ofte sett på som den virkelige bunnlinje.

Konseptet Menneskelig Prestasjonsledelse sørger for at "måten dere ønsker å gjøre ting på" blir optimalisert og integrert med både selskapets strategi og prestasjonsutvikling.

ledelse
strategikulturprestasjonsutvikling
markedsføring
resultater