Tilbake til forsiden

Utvikling av varige prestasjonsendringer oppnås ikke gjennom et enkeltstående kurs eller opplæringsprogram. Suksessrik forbedring av en bedrifts prestasjonsnivå vil kreve et helhetlig perspektiv som inkluderer tre endringsprosesser:

  • Prosess som utvikler tankesett
  • Prosess som utvikler kompetanse- og prestasjonsnivå
  • Prosess som utvikler måle- og belønningssystemet

En kritisk suksessfaktor i menneskelig prestasjonsutvikling er deltakelsen og involveringen av mellomledere. De har hovedansvaret for den daglige implementering av disse prosesser.
 
Headmaster har utviklet konsepter, metoder og prosessbeskrivelser som sørger for at den menneskelige prestasjonsutvikling oppnår varige resultatforbedringer.

ledelse
strategikulturprestasjonsutvikling
markedsføring
resultater