Tilbake til forsiden

Nyere undersøkelser innen menneskelig prestasjonsutvikling viser at strategien til en bedrift eller organisasjon sterkt påvirker kulturen og hvordan menneskene presterer innenfor denne kulturen. Undersøkelser viser også at feilslåtte strategier i 75% av tilfellene skyldes manglende menneskelig kompetanse og vilje til forandring (kilde: McKinsey, 2002). Skal man lykkes med prestasjonsutvikling må man begynne på et strategisk nivå hvor tiltak innen kompetanse- og prestasjonsutvikling utvikles ift strategien. Ledende eksperter sier i dag at: "Graden av suksess er ikke avhengig av hvor mye som investeres kompetanse- og prestasjonsutvikling, men hvor strategisk du gjør det".

Headmaster har solid strategisk kompetanse og har utviklet løsninger som sørger for at våre kunders mål og strategier blir implementert i praksis hos hver enkelt medarbeider.

ledelse
strategikulturprestasjonsutvikling
markedsføring
resultater