Tilbake til forsiden

Innenfor Kultur  tilbyr Headmaster følgende tjenester:

  • Klima analyser
  • Evaluering / endring av organisasjonsstruktur
  • Utvikling av selskapsverdier
  • Teamutvikling - kommunikasjon og interaksjon
  • Prestasjonsbasert endringsledelse
  • 360 graders feedbacksystem
  • Utvikling av prestasjonsbaserte måle- og belønningssystemer

Vi identifisere barriærer i kulturen som hindrer optimale prestasjonsytelser. Deretter finner vi løsninger som hurtig og effektivt tar bort disse barriærer slik at menneskene kan øke deres prestasjonsnivå.

ledelse
strategikulturprestasjonsutvikling
markedsføring
resultater