Tilbake til forsiden

Innenfor Strategi tilbyr Headmaster følgende tjenester:

  • Strategisk analyse
  • Strategisk posisjonering
  • Strategisk prestasjonskartlegging / gap-analyse
  • Prestasjonsmodellering (Benchmarking)
  • Prestasjonsledelse

Vi implementerer våre strategiske tjenester på en systematisk og målrettet måte. Resultatet er at samtlige ledere forstår meningen med strategien - både i teori og praksis.

ledelse
strategikulturprestasjonsutvikling
markedsføring
resultater