Tilbake til forsiden

Headmaster sine kjerneverdier er gjensidig avhengige og danner grunnlaget for vår adferd og holdninger. I vårt daglige arbeid står fire likeverdige verdier sentralt;

Hos oss vil du alltid oppleve Profesjonalitet:

 • Høy etisk standard
 • Høyt prestasjonsnivå
 • Respekt for andre
 • Åpenhet
 • Troverdighet
 • Besluttsomhet

Hos oss vil du alltid oppleve Livsglede:

 • Positivt tankesett
 • Humor
 • Kreativitet
 • Energi
 • Inspirasjon
 • Spontanitet

Hos oss vil du alltid oppleve Målstyring:

 • Resultatfokusering
 • Systematikk og struktur
 • Fighting spirit
 • Utholdenhet
 • Samarbeid
 • Kalkulert risiko

Hos oss vil du alltid oppleve Læring:

 • Pedagogisk variasjon
 • Fleksibel tilnærming
 • "State of the art" fagkompetanse
 • Enkelt og praktisk relevant
 • Kontinuerlig forbedring
 • Endring = Læring