Tilbake til forsiden

Headmaster sin forretningside fastslår I vid forstand selskapets strategi (Hva, Hvorfor, Hvordan og til Hvem) for å realisere visjonen:

Hva:
Headmaster Consulting AS er et konsulentselskap som har spesialisert seg på Menneskelig Prestasjonsledelse(English: Human Performance Management). Vi bistår virksomheter med å nå deres mål gjennom utvikling og realisering av den menneskelige ressurs. Det som skiller oss spesielt fra andre aktører er vår strategiske og prestasjonsorienterte tilnærming. Vi designer, utvikler, gjennomfører og prosjektstyrer utdannings- og rådgivningsoppdrag innen ledelse, marketing, salg og kundebehandling. Vår tilnærming baserer seg på konsepter innen Human Performance Technology og Corporate University.

Hvorfor:
Vårt hovedfokus er å utvikle mennesker og organisasjoner til et vedvarende høyt prestasjonsnivå. I vår kunnskapsøkonomi er dette ett av de viktigste suksess-kriteria for å oppnå konkurransefortrinn. Ledende eksperter i næringslivet gir uttrykk for at mennesker (les: arbeidsstyrken) er den siste kilde til konkurransefortrinn. Evnen til å lære - og ennå viktigere; evnen og viljen til å transformere læringen til konkrete prestasjonsresultater - er det som vil skille de gode fra de middelmådige i framtiden.

Hvordan:
I hvert eneste oppdrag skal vi sammen med våre kunder søke å inkorporere de viktigste ingrediensene for å oppnå suksess - det vil si, utarbeide lærings- og prestasjonsbaserte løsninger som er: Strategiske, Systematiske, Integrerte, Resultatorienterte & Langsiktige. I tillegg samarbeider vi med ledende spesialister innen læring- og prestasjonsutvikling i hele Skandinavia, noe som gjør oss i stand til å levere ytterligere merverdier til våre kunder.

Vi består liten intern stab som samarbeider med et selektivt utvalg eksterne instruktører, konsulenter, utviklere og bransjeeksperter som er spesialister innenfor spesifikke lærings- og prestasjonsbaserte områder. Det gir oss den nødvendige fleksibilitet til å velge de riktige menneskelige ressurser og sørger for den høyeste kvalitet i forhold til å dekke våre kunders behov.

Til hvem:
Først og fremst så ønsker vi å arbeide med organisasjoner som deler våre holdninger og verdier - og som er villig til å satse på medarbeiderne sine. Vår primære målgruppe er mellomstore - og store prestasjonsorienterte bedrifter - både nasjonalt og internasjonalt.